Labels

Thursday, 14 April 2016

E te tau o ta-ku a-te e
Ha-ru-ru kau a-na
Te ra-nga-ta-hi ta-ka-tū nei e
Ki te hā-pai i nga ma-hi e
A Ngoi e
Wha-ka-ro-ngo ki te reo
Maori e.

Ki te pa-kō a te poi
A Ngoi e
Ki te ta-ka-hi ta-ma ma
A Ngoi e
Ki te mi-ta o te Reo.

Ata-ahu-a Ngoi
NGOI NGOI
Nga-kau ma-ri-e
NGOI NGOI
Wha-ka-po-no Ngoi
NGOI NGOI
Tau pu-mau NGOI
You're our bosom friend
always going full throttle
to help this younger generation
with the task
Oh Ngoi
of listening to the
Maori language.

In the thudding of the poi
Oh Ngoi
in the men's stamping
Oh Ngoi
in the rhythm of our language.

Beautiful Ngoi
NGOI NGOI
with a heart of gold
NGOI NGOI
Dedicated Ngoi
NGOI NGOI
Our constant friend NGOI

Wednesday, 9 March 2016

Haere Mai


St James Haka

KAEA: RANGITAANE WHENUA E NGUNGURU NEI

TANE: I AU I AU AUE HA HI


KAEA: RANGITAANE TANGATA RAU

TANE: I AU I AU AUE HA HI          
                                                  
KAEA: KO TENEI HAKA (HI) HE HAKA WHAKMIHARO KI TE ATUA MO ANA ARAHITANGA KI A 

MATOU NGA TAMARIKI O HATO HEMI E

TANE: I A HAHA


ARA E TE ATUA KAHA RAWA, NEI RA OU TAMARIKI

TO GOD ALMIGHTY WE YOUR CHILDREN
WHAKAKII A MATOU KI TOU WAIRUA TAPU
FILL US WITH YOUR HOLY SPIRIT
MAI TOU WHĀNAUTANGA HE TAONGA KURA, HE TAONGA TAPU I HOMAI KI TENEI KURA, ME TE HAPORI WHĀNUI
YOUR BIRTH IS A GIFT TO OUR SCHOOL AND THE WIDER COMMUNITY

KAEA: E MIHI ANA MATOU KI TE KATOA ME KII RA
TANE: TE TUMUAKI TE KAIAKO TE KAITIAKI ME NGA KAIWHAKAHAERE
OUR THANKS TO EVERYONE THE PRINCIPAL THE TEACHERS THE CARETAKER AND ADMINISTRATORS
MO TOU KAIĀRAHITANGA ME TOU ĀRAHITANGA I ROTO I TO TATOU AKORANGA
FOR YOUR LEADERSHIP AND GUIDANCE IN OUR LEARNING

KAEA: NGĀ ĀKONGA O HATO HEMI WHAKARONGO MAI
STUDENTS OF ST JAMES LISTEN
TANE: NGĀ ĀKONGA ANO I NGA TAU O MUA, NGĀ ĀKONGA O NĀIANEI, ME NGĀ ĀKONGA KI TE HAERE                                 
STUDENTS FROM PREVIOUS YEARS, CURRENT STUDENTS AND STUDENTS YET TO ATTEND
TO KOUTOU HAERE O TE WHAKAPONO I ROTO I TE KURA O HATO HEMI
YOU’RE JOURNEY OF FAITH IN ST JAMES
KA TĪMATA I ROTO I TE WHARE O TE ATUA
STARTS IN THE HOUSE OF GOD


KAEA: NEI RA TE MIHI KI NGA IWI O TE ROHE NEI
TANE: ARA, RANGITAANE KI PAPAIOEA, NGATI KAHUNGUNGU, MUAUPOKO, NGATI RAUKAWA ME NGATI KAUWHATA E
HI AU AU AUE HA HI
KAEA: I A HAHA
TANE: KA TU TE IHIIHI
KA TU TE WANAWANA
KI RUNGA I TE RANGI E TU IHO NEI ARA TU IHO NEI

HI

E te Hokowhitu


E te Hokowhitu-a-Tu
Na Tuini Ngawai


E te Hokowhitu-a-Tu, kia kaha ra!
Kati ra te hingahinga ki raro ra,
Ma nga whakaaro kei runga rawa,
Hei arahi ki te ara e tika ai,
Whirinaki! Whirinaki! Tatou katoa,
Kia kotahi ra.

Nga marae e tu noa nei,
Nga maunga e tu noa nei,
Aue ra! E tama ma,
Te Mamae te pouri nui,
E patu nei I ahau, ina.

Ngarimu! Aue!
Anei to iwi e,
E tangi nei e!

Ye brave band of Tu, forever be strong!
Do not allow yourselves to fall before your enemy,
Focus all your thoughts on heaven above,
To guide you upon the straight and narrow way,
Let us trust and have faith in one another,
And unite.

Lonely stands our marae,
E’en the mighty mountains are bereft,
Ah! To you our loved sons,
Pain and sorrow lingers on,
Within each and all of us, alas!

Ngarimu, loved one!
Your tribe assembles here,

To lament your loss!