Labels

Wednesday, 9 March 2016

St James Haka

KAEA: RANGITAANE WHENUA E NGUNGURU NEI

TANE: I AU I AU AUE HA HI


KAEA: RANGITAANE TANGATA RAU

TANE: I AU I AU AUE HA HI          
                                                  
KAEA: KO TENEI HAKA (HI) HE HAKA WHAKMIHARO KI TE ATUA MO ANA ARAHITANGA KI A 

MATOU NGA TAMARIKI O HATO HEMI E

TANE: I A HAHA


ARA E TE ATUA KAHA RAWA, NEI RA OU TAMARIKI

TO GOD ALMIGHTY WE YOUR CHILDREN
WHAKAKII A MATOU KI TOU WAIRUA TAPU
FILL US WITH YOUR HOLY SPIRIT
MAI TOU WHĀNAUTANGA HE TAONGA KURA, HE TAONGA TAPU I HOMAI KI TENEI KURA, ME TE HAPORI WHĀNUI
YOUR BIRTH IS A GIFT TO OUR SCHOOL AND THE WIDER COMMUNITY

KAEA: E MIHI ANA MATOU KI TE KATOA ME KII RA
TANE: TE TUMUAKI TE KAIAKO TE KAITIAKI ME NGA KAIWHAKAHAERE
OUR THANKS TO EVERYONE THE PRINCIPAL THE TEACHERS THE CARETAKER AND ADMINISTRATORS
MO TOU KAIĀRAHITANGA ME TOU ĀRAHITANGA I ROTO I TO TATOU AKORANGA
FOR YOUR LEADERSHIP AND GUIDANCE IN OUR LEARNING

KAEA: NGĀ ĀKONGA O HATO HEMI WHAKARONGO MAI
STUDENTS OF ST JAMES LISTEN
TANE: NGĀ ĀKONGA ANO I NGA TAU O MUA, NGĀ ĀKONGA O NĀIANEI, ME NGĀ ĀKONGA KI TE HAERE                                 
STUDENTS FROM PREVIOUS YEARS, CURRENT STUDENTS AND STUDENTS YET TO ATTEND
TO KOUTOU HAERE O TE WHAKAPONO I ROTO I TE KURA O HATO HEMI
YOU’RE JOURNEY OF FAITH IN ST JAMES
KA TĪMATA I ROTO I TE WHARE O TE ATUA
STARTS IN THE HOUSE OF GOD


KAEA: NEI RA TE MIHI KI NGA IWI O TE ROHE NEI
TANE: ARA, RANGITAANE KI PAPAIOEA, NGATI KAHUNGUNGU, MUAUPOKO, NGATI RAUKAWA ME NGATI KAUWHATA E
HI AU AU AUE HA HI
KAEA: I A HAHA
TANE: KA TU TE IHIIHI
KA TU TE WANAWANA
KI RUNGA I TE RANGI E TU IHO NEI ARA TU IHO NEI

HI

No comments:

Post a Comment